Čebelarski Konzorcij za Tržaško Pokrajino

Kot vsako leto se bliža trenutek ko bomo delili zdravila za čebele za zatirjevanje varroe. Letos bomo pri zatirjevanju uporabljali dva principa, in sicer Apivar ter timol (tablete Apilife var ali gel Apiguard). Podrobnejše informacije o načinu zatirjevanja boste lahko dobili direktno na novem sedežu v Repniču.

Zdravila bodo na

Z zdravljenjem začnemo takoj potem ko smo odstranili naklade, in sicer od 20. julija do 1. avgusta.

Pri prvem zatirjevanju uporabljamo Apivar, ki predpostavlja baso letošnjega načrta, in pri tem upoštevamo sledeče predpise:

  • najprej moramo ločiti dva traka in vsakega postaviti med dva satnika, vsak trak mora biti oddaljen najmanj